Om Eneby

Om verksamheten

Eneby Bygg - med kunden i centrum

Eneby Bygg är ett nytänkande och drivet byggbolag som grundades 2010. Vi har alltid kunden i centrum och för oss är kommunikation och service lika viktigt som en effektiv projektledning och djup byggteknisk kunskap. Vår samlade erfarenhet är stor och från starten har vi drivit utvecklingen mot en mer hållbar verksamhet. Vi tillhandahåller ett brett utbud av byggtjänster och är inriktade mot både bostadsbyggande och renovering- om- och tillbyggnad (ROT). Vi tar ansvar redan från projekteringsstadiet vidare till projektledning och produktion och utför både totalentreprenader såväl som utförandeentreprenader upp till ca 100 msek. Våra kunder är främst fastighetsbolag, stiftelser, industri, kommuner och landsting.
 
Historisk har vi arbetat främst i närområdet Järna och Södertälje men vi följer våra kunder och har med tiden utökat verksamhetsområdet till övriga Mälardalen, Södermanland och Stockholm.  
 
Vi är ett helägt dotterbolag till Steneken Holding AB (Org:nr 559032-9677) som i sin tur ägs av Vidarstiftelsen. Detta trygga ägande gör oss till en långsiktig samarbetspartner till våra kunder och underleverantörer.
 

Byggkoncernen Eneby är en komplett leverantör inom byggbranschen. I bolagsgruppen ingår förutom Eneby Bygg även Acrux Entreprenad, Färgsatt, Ställningsbolaget, Järna Eko El & Styr samt Järna Eko Installationer. Sedan starten har vi vuxit stadigt och består numera av närmare 50 medarbetare och omsätter ca 100 msek. Koncernen består av projektledare, arbetsledare och yrkesarbetare inom sex olika specialistföretag inom bygg.

 
Eneby Bygg har sitt huvudsäte på Maskinvägen 10 i Järna söder om Stockholm. Vår organisation strävar efter att vara hållbar, effektiv och modern. Vi är resultatinriktade och ställer höga krav på våra medarbetare och samarbetspartners.
 
Vår vision är att vara en hållbar och långsiktigt samarbetsparter för våra kunder och vara en trygg arbetsplats för vår egen personal där arbetsmiljö värderas högt. 
_J9A4082_hog2